Лабораторні дослідження

Лабораторні дослідження

Лабораторні дослідження

Наша діяльність

Науково-дослідний центр «Укрнафтохім», що входить до складу інвестиційної промислової групи AES Group проводить фізико-хімічний аналіз нафтопродуктів та усіх видів палив: зрідженого вуглеводневого газу, автомобільних і технологічних бензинів, альтернативних палив, дизельного палива та мазуту.
Лабораторія оснащена сучасним обладнанням провідних світових виробників, що дозволяє проводити якісний і кількісний аналіз, визначати відповідність зразка заявленому складу, встановлювати відповідність зразка чинним нормативно-технічним документам.
Ми пропонуємо широкий спектр послуг, які можна адаптувати до ваших конкретних потреб. Наша лабораторія надаватиме послуги нафтобазам, митницям, енергетичним митницям та іншим підприємствам.

Наші методи дослідження

Лабораторія використовує сучасні методи дослідження, серед яких:

 • гравіметрія
 • тітріметрія
 • спектрофотометрія
 • рефрактометрія
 • потенциометрія
 • газова хроматографія (газорідинна та газоадсорбціона)

Послуги лабораторії

Ви можете звернутися до Науково-дослідницького центру «Укрнафтохім» за визначенням:

 • Щільності і фракційного складу нафти і вуглеводневої сировини.
 • Октанового числа автомобільних бензинів по моторному і дослідницьким методам.
 • Компонентного складу бензинів з розрахунком окремих груп і компонентів: бензол і ароматичні вуглеводні, олефіни, оксигенатів.
 • Компонентного складу зрідженого вуглеводневого газу розрахунком фізичних параметрів газу: щільність, октанове число, надлишковий тиск насичених парів.
 • Масової частки сірки в пальному Євро 4, Євро5.
 • Температури спалаху у відкритому і закритому тиглі.
 • Температури помутніння і граничної температури фільтрування (ВТФ) для дизельного палива.
 • Тиску насичених парів бензинів і газових конденсатів.
 • Вмісту води в паливі за методом Діна-Старка і по К. Фішеру.
 • Концентрації фактичних смол.
 • Корозійної дії палива на мідну пластинку.
 • Механічних домішок і хлористих солей.
 • Цетанового індексу дизельного палива.
 • Кінематичної і умовної в’язкісті нафтопродуктів.
 • Йодного числа.

Фотогалерея